Go to this page on our english site

Etnologisk kulturanalys

 • 7,5 hp

Denna kurs fördjupar och breddar dina kunskaper om kulturteori och kulturvetenskapliga perspektiv, med särskild betoning på hur dessa omsätts i etnologisk praktik.

Kursen har sin tyngdpunkt i samtid och nyare historia. Kursen är obligatorisk för dig som läser Magister/Masterprogrammet i etnologi eller ska avlägga master- eller magisterexamen med inriktning på etnologi. Den kan också läsas av studenter som läser andra huvudämnen på avancerad nivå.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Etnologisk kulturanalys, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursens examineras genom hemtentamen och muntlig presentation.

  Examinator

  Förteckning över aktuella examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Efter kursen

  Vad kan jag använda mina etnologikunskaper till?

  Vad kan jag arbeta med efter min examen, och vilken nytta kommer jag att ha av mina kunskaper i framtiden, såväl i arbetslivet som på ett mer personligt plan?

  Läs mer om vad våra tidigare studenter tycker här.

 • Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen