Go to this page on our english site

Specialkurs i etnologi

 • 7,5 hp

Specialkurs i etnologi är en tematisk läskurs som kan utnyttjas för både breddning och fördjupning. Teman kan anpassas efter studentens behov.

Kursen inkluderar övning av praktiska färdigheter som litteratursökning, tidsplanering, strukturering av individuellt arbete samt förmåga att relatera litteratur till en konkret forskningsuppgift. Kursen ingår i tredje terminen av masterprogrammet i etnologi.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Specialkurs i etnologi - muntlig och skriftlig examination, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisning ges i seminarieform.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig och en muntlig tentamen.

  Examinator

  Förteckning över aktuella examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Efter kursen

  Vad kan jag använda mina etnologikunskaper till?

  Vad kan jag arbeta med efter min examen, och vilken nytta kommer jag att ha av mina kunskaper i framtiden, såväl i arbetslivet som på ett mer personligt plan?

  Läs mer om vad våra tidigare studenter tycker här.

 • Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen