Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld

Mångfald är ett grundläggande inslag i transnationella praktiker. Intersektioner av ekonomi, politik, kultur och subjektivitet bidrar till att forma människors erfarenheter av migration.

Photo: stokpic / Pixabay
Photo: stokpic / Pixabay

Med fokus på klass, genus, sexualitet, ras, religion och generation som grundläggande för människors upplevelser av att ”lämna” och ”leva”, syftar denna kurs till ökad förståelse för en alltmer globaliserad värld.

Huvudsyftet är att undersöka mångfald relaterad till migration och att erbjuda analytiska verktyg för att problematisera och historisera skillnadsskapande processer och människors (dis)identifikation med olika positioner genom transnationella praktiker.

Några exempel på teman som kommer att behandlas under kursens gång är: nation, transnationalism, translokalitet, intersektionalitet, diaspora, mobilitet, hem, minne, längtan och tillhörighet, familj, generation, positionalitet, gränser.