Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etnologi I

Hur förstår vi människor oss själva, vår omvärld och vår historia? Och hur formar vi våra liv och föreställningsvärldar under olika villkor? Genom att studera etnologi får du verktyg att förstå och förklara dagens, gårdagens och äldre tiders kultur och samhällsliv.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i vår? Då kommer du senast den 30/12 att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Webbregistreringen till vårterminens kurser är öppen från och med den 4 januari till och med midnatt den 10 januari. (Kurser som börjar senare än terminsstarten den 18 januari kan ha andra registreringsdatum. Se ditt välkomstmejl för närmare information.)

Välkomstmejl med information om registrering skickas ut senast den 30 januari. Har du inte fått något mejl den dagen, kontakta våra utbildningsadministratörer.

Observera att missad registrering innebär att du förlorar din plats och måste söka kursen på nytt.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1) Aktivera ditt universitetskonto. (Om du tidigare studerat vid Stockholms universitet och redan har ett aktivt universitetskonto kan du hoppa över detta steg.)

2) Webbregistrera dig via ditt universitetskonto i Ladok för studenter under fliken "Aktuell utbildning". Efteråt kan du kontrollera att du registrerats under fliken "Intyg". Observera att vi inte har något upprop. När du väl registrerat dig kan du inte förlora din plats.

När du är registrerad på kursen får du också tillgång till Athena där viktig information om din kurs publiceras (gäller de kurser där webbtjänsten används).

Antagen med villkor/problem med registreringen?

Om du blivit antagen med villkor eller av någon annan anledning inte kan registrera dig på webben måste du kontakta utbildningsadministratören mejlledes under kursens registreringsperiod (se välkomstmejlet) för att inte förlora din plats!

Är du reservplacerad?

Om du är reserv och kan komma ifråga för en utbildningsplats kommer du att bli kontaktad inför kursstart, vanligen via e-post eller telefon. Erbjuds du en plats kommer vi att behöva svar med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period kontrollerar din mejl dagligen. Kontrollera även din antagningsstatus på Antagning.se. Vi har inga reservupprop. Om du en vecka efter kursstart fortfarande inte har fått besked innebär det att du inte kunnat erbjudas en plats. Observera att vi använder oss av de kontaktuppgifter som du angivit på Antagning.se.

Har du gjort en sen anmälan?

De flesta av våra utbildningar är öppna för sen anmälan. Om du inkommit med en sådan placeras du automatiskt på reservplats. Vänligen observera att besked om kursplats ibland inte kan lämnas förrän strax före kursstarten (se ovan vad som gäller för reserver).

Webbaserad undervisning

På grund av covid-19 pandemin kommer all undervisning under den första halvan av terminen vara webbaserad, med hjälp av lärplattformen Athena och mötestjänsten Zoom. Du måste alltså ha tillgång till dator med internetuppkoppling, webbkamera och gärna headset.

Så här går den webbaserade undervisningen till

Hitta schema och litteraturlista

Schema och litteraturlista till din utbildning finner du längre ner på denna sida.

Kontakt

Utbildningsadministratörer vid ERG:

Etnologi: Sigrun Helmfrid
Tel: 08-1207 6654
E-post: sigrun.helmfrid@erg.su.se

Religionshistoria: Pia Laselle
Tel: 08-16 22 22
E-post: pia.laselle@erg.su.se

Genusvetenskap: Emilia Vendin
Tel: 08-674 79 17
E-post: emilia.vendin@erg.su.se

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Etnologi ämnesbild 1

Etnologer forskar om kultur och vardagsliv i olika sammanhang och tider. Som student i etnologi får du lära dig om årets och livets högtider, människors folkliga traditioner, ritualer och rutiner, hantverk och kosthållning. Du tränar dig både i att se det vardagliga som mindre självklart och det främmande som mer förståeligt.

Etnologiämnet omfattar även aktuella samhällsfrågor som globalisering, migration, mångfald, nationell och transnationell tillhörighet, kulturarv och minnesplatser, upplevelseturism, populärkultur, genus och sexualitet, samt hållbar utveckling av natur och miljö.

Under utbildningen får du också träna dig i ett flertal olika etnografiska metoder: fältarbete, deltagande observation, intervjuer, arkiv- och föremålsstudier med åtföljande bearbetning och skrivande. Delar av undervisningen bedrivs på olika museer, som exempelvis Nordiska museet och Skansen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp.

  Delkurser

  Delkurs 1: Perspektiv på människa, kultur och samhälle 7,5 hp

  Kursen introducerar ett vetenskapligt perspektiv på människan som en kulturell varelse och presenterar centrala begrepp inom etnologin.

  Delkurs 2: Perspektiv på vardagsliv och social organisation 7,5 hp

  Kursen behandlar vardagsliv och folkliga uttrycksformer, social organisation, samhällsstruktur och förändring från ett förindustriellt till ett modernt samhälle.

  Delkurs 3: Valbar kurs

  Delkursvalet anordnas under kursens gång och i samband med det meddelas vilka av nedanstående kurser som är tillgängliga för den aktuella terminen.

  Kulturhistoria 7,5 hp
  Kursen handlar om svensk kulturhistoria från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet, både som historisk realitet och hur begreppet "kulturhistoria" använts och definierats. Kursen behandlar både den kulturhistoria vilken är intimt förknippad med etnologis framväxt och "den nya kulturhistorien" som mer uppmärksammar frågor om makt, kön och materialitet.

  Folklore: Ritual, berättelse och tradition 7,5 hp
  Kursen handlar om folkliga föreställningar, berättelser och uttryck; övernaturliga väsen, sagor, sägner, traditioner och högtider. Kursen presenterar folkloristiska genrer och expressiva former, i samtiden såväl som i det förflutna. Studenterna får själva pröva på att dokumentera och analysera expressivt gestaltande.

  Mångfald och globalisering 7,5 hp
  Kursen behandlar framväxten av det nutida svenska samhället som präglas av etnisk och religiös mångfald, och hur det ter sig idag. Vad betyder det idag att vara svensk? I kursen diskuteras vilka faktorer som bidrar till att etniska och nationella kategoriseringar framstår som viktiga och relevanta. Kursen behandlar också situationer och förhållanden där etniska och nationella kategoriseringar samspelar med till exempel kön, klass och religion.

  Kulturarvsanalys 7,5 hp
  Kursen handlar om kulturarvstankens framväxt, etablering och nutida inflytande och om de sammansatta processer som skapar och vidmakthåller detta arv. Under kursen diskuteras hur olika bevarandestrategier och kulturarvsformer förhåller sig till individuellt och kollektivt identitetsskapande, liksom till företeelser som globalisering, upplevelseindustri och stadsbyggnad.

  Sexualitetens kulturhistoria 7,5 hp
  Kursen handlar om hur det svenska samhället över tid har organiserat idéer om sexualitet och kön, och om hur dessa idéer i sin tur formar både samhället och den personliga identiteten. Med hjälp av kulturhistoriskt material analyseras vad dessa företeelser har för betydelse för familj, arbetsdelning, reproduktion, identitet och modernitet. Kursen behandlar också de institutioner som övervakar och reglerar sexualiteten.

  Delkurs 4: Kulturanalys och samtidsperspektiv 7,5 hp

  Kursen handlar om senare tids sociala och kulturella processer och relaterar det etnologiska perspektivet till bredare kulturforskning.

  Undervisning

  Undervisningen för delkurserna Perspektiv på människa, kultur och samhälle och Kulturanalys och samtidsperspektiv består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen för delkurs Perspektiv på vardagsliv och social organisation och valbar delkurs Kulturhistoria består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och övningar.

  Undervisningen för valbar delkurs Kulturarvsanalys och valbar delkurs Sexualitetens kulturhistoria består av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

  Undervisningen för valbar delkurs Mångfald och globalisering består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Undervisningen för valbar delkurs Folklore: Ritual, berättelse och tradition består av föreläsningar, seminarier och fältövning med insamlingsuppgift.

  Kurskrav

  Seminarier och studiebesök är obligatoriska på delkursen Sexualitetens kulturhistoria. Fältövning är ett obligatoriskt inslag i delkursen Folklore: Ritual, berättelse och tradition.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: Insamlingsuppgift och hemtentamen på delkursen Folklore: Ritual, berättelse och tradition. Hemtentamen på respektive delkurs: Perspektiv på människa, kultur och samhälle; Perspektiv på vardagsliv och social organisation; Kulturanalys och samtidsperspektiv; Kulturarvsanalys; Kulturhistoria; Mångfald och globalisering; Sexualitetens kulturhistoria.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Se filmen Vad är etnologi?

  Vad handlar ämnet etnologi om? Vad sysslar etnologer med? Och vad kan man egentligen använda sina etnologikunskaper till? Se filmen där doktoranden Kalle Ström försöker reda ut begreppen.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt