Go to this page on our english site

Samhälle och vardagsliv i Sverige

  • 15 hp

Kursen ger en introduktion till såväl etnologisk kulturanalys som en förståelse av det svenska samhället ihistoria och samtid.

Under kursen behandlas olika aspekter av kulturella och historiska förändringar från bondesamhälle till det nuvarande via modernitetens inträde. Identitet, mångfald, familj, kön och kulturarv är centrala teman i kursen. All litteratur och all undervisning är på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen