Etnologi II, 30 hp

Kursen handlar om etnologins teoretiska ramverk och praktiska forskningsprocess. Kursen alternerar studier av teoretiska perspektiv och etisk diskussion med praktiskt etnologiskt fältarbete och etnografisk dokumentation. Kursen ger en övning i att utifrån en mindre egen undersökning tillämpa teoretiska begrepp i en vetenskaplig presentation av densamma, både i skrift och muntligt vid seminarium. Kursen handlar också om etnologins roll i samhällsdebatt och vetenskaplig diskussion.

Kursens tredje delkurs är valbar. På höstterminen står valet mellan "Stadsliv", "Kulturhistoria" och "Folklore". På vårterminen står valet mellan "Mångfald och globalisering", "Kulturarvsanalys" och "Sexualitetens kulturhistoria". Delkursvalet anordnas under kursens gång.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen