Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturarvsanalys

  • 7,5 hp

Vårt samhälle tycks ha ett omättligt behov av kulturarv. Kursen ger dig redskap för att analysera de sammansatta processer som skapar och vidmakthåller detta arv.

Vi följer kulturarvstankens framväxt och analyserar hur olika bevarandemetoder och kulturarvsformer förhåller sig till individuellt och kollektivt identitetsskapande, liksom till företeelser som globalisering, upplevelseindustrin och stadsbyggnad.