Go to this page on our english site

Kulturhistoria

  • 7,5 hp

Kursen tar upp både den nya kulturhistoria som är inriktad mot frågor om makt, kön och materialitet och den äldre kulturhistoria som är intimt förknippad med etnologins och de kulturhistoriska museernas framväxt.

Med exempel från bland annat måltidshistoria, byggnadskultur, folkligt berättande, familj och arbete belyser kursen svensk kulturhistoria från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen