Mångfald och globalisering, 7,5 hp

Om kursen

Kursen handlar om hur det nutida svenska samhälle som präglas av etnisk och religiös mångfald har växt fram, och hur det ter sig idag. Vad betyder det idag att vara svensk? När blir etniska och nationella kategoriseringar viktiga och vad kan bidra till att tömma dem på innehåll? Hur flätas det etniska och nationella samman med kategoriserande av annat slag - till exempel kön, klass och religion?

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen