Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kläder, grupper, gränser. Kategorisering och identifikation

  • 7,5 hp

Kursen ger ett etnologiskt perspektiv på den klädda kroppen i relation till identifikation och social kategorisering.

Klädernas roll i att göra människorna tydliga för varandra bildar en utgångspunkt, som fördjupas av ett både samtida och historiskt perspektiv på klädpraktiker, samt frågor om kläders betydelser i relation till frågor om genus, klass, etnicitet, sexualitet och religion.

Kursen tar även upp sambandet mellan kläder, mode och social kontext samt hur olika forskningstraditioner har närmat sig ämnet.