Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kläder, grupper, gränser. Kategorisering och identifikation

Kursen ger ett etnologiskt perspektiv på den klädda kroppen i relation till identifikation och social kategorisering.

Klädernas roll i att göra människorna tydliga för varandra bildar en utgångspunkt, som fördjupas av ett både samtida och historiskt perspektiv på klädpraktiker, samt frågor om kläders betydelser i relation till frågor om genus, klass, etnicitet, sexualitet och religion.

Kursen tar även upp sambandet mellan kläder, mode och social kontext samt hur olika forskningstraditioner har närmat sig ämnet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Kläder, grupper, gränser på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och övningar. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt