Go to this page on our english site

Kläder, grupper, gränser. Kategorisering och identifikation

  • 7,5 hp

Kursen ger ett etnologiskt perspektiv på den klädda kroppen i relation till identifikation och social kategorisering.

Klädernas roll i att göra människorna tydliga för varandra bildar en utgångspunkt, som fördjupas av ett både samtida och historiskt perspektiv på klädpraktiker, samt frågor om kläders betydelser i relation till frågor om genus, klass, etnicitet, sexualitet och religion.

Kursen tar även upp sambandet mellan kläder, mode och social kontext samt hur olika forskningstraditioner har närmat sig ämnet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen