Stadsliv, 7,5 hp

Om kursen

Vilka skiftande landskap och fysiska miljöer kännetecknar stadsmiljöerna idag och i historisk tid? Hur påverkar stadsplaneringen människors vardagliga liv? Kursen ger redskap för att analysera staden ur individ- och familjeperspektiv. Frågor kring integration och segregation diskuteras utifrån klass- köns- och etnicitetsperspektiv, liksom i relation till förändrade produktions- och konsumtionsmönster.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen