Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk I

Målet med kursen är att lära sig grunderna i finska, det vill säga förstå, tala, skriva och läsa finska i vardagliga sammanhang. Kursen riktar sig till nybörjare och inga förkunskaper krävs. Kursen ges endast på hösttermin.

Studenter på campus. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Kursen behandlar grundläggande grammatiska strukturer i finskan och ger både teoretiska kunskaper om finska språket och praktiska språkkunskaper. Kursens fokus ligger på att ge färdighet i att kunna samtala, läsa och skriva om välbekanta
ämnesområden på finska genom att använda ett grundläggande ordförråd och tillämpa de grundläggande grammatiska strukturerna i tal och skrift.

Intresserad av studier i finska på deltid? Kursen Finska som främmande språk I A, 15 hp ges på kvällstid på höstterminen.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

OBS. Webbaserad undervisning under vårterminen 2021 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vårterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt under vårterminen. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen Finska som främmande språk I, 30 hp utgörs av fyra delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till de grundläggande strukturerna i finskan med hjälp av språkvetenskapliga termer och begrepp. I kursen bekantar du dig med finskans ljudsystem och ljudförändringar, kasussystem i singular och verbböjning i presens samt grunderna i finsk satsbyggnad. Med hjälp av grammatiken lär du dig att tala och skriva om enkla, vardagliga ämnen och personliga förhållanden på finska.

  Muntlig och skriftlig färdighet 1, 7,5 hp

  I delkursen övar du på dina språkfärdigheter genom att prata, läsa och skriva om vardagliga ämnen som hem, familj, mat och väder på finska. Du breddar ditt ordförråd och lär dig vanliga fasta uttryck och idiomatiska fraser på finska samt förbättrar ditt uttal och läsförmåga. Dessutom övas färdigheter i att skriva enkla texter på finska.

  Textförståelse med grammatik 1, 7,5 hp

  Delkursen behandlar finskans grammatik med fokus på mer avancerade konstruktioner som nomenböjning i plural och verbets tidsformer. Kursen ger en överblick över finskans grammatiska strukturer som tillämpas i tal och skrift. I kursen övar du särskilt på att läsa enklare finska texter samt analysera och förstå de grammatiska strukturer och fenomen som förekommer i skriven finska.

  Muntlig och skriftlig färdighet 2, 7,5 hp

  I delkursen fortsätter du att träna finska i tal och skrift. Du förstärker och utvidgar ditt ordförråd genom att prata och lyssna på diskussioner om vardagliga ämnen på finska. Språkkunskaperna tillämpas i skrivuppgifter om välkända ämnen och vardagliga aktiviteter och fenomen. Efter kursen ska du kunna delta i enkla samtal som innebär direkt utbyte av information om välkända ämnen på finska.

  Undervisning

  Undervisningen sker på svenska och finska.

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika övningar både självständigt och i grupp. Hemuppgifter kommer att ingå.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning Finska som främmande språk I (581 Kb)

  Examination

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom salskrivning. Inga hjälpmedel är tillåtna.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom salskrivning och individuellt muntlig prov i Språkstudion. Användning av en ordbok är tillåtet på salstentan.

  Textförståelse med grammatik 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom salskrivning. Inga hjälpmedel är tillåtna.

  Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom salskrivning, individuellt muntligt prov med examinator och hörförståelseprov. Användning av en ordbok är tillåtet på salstentan.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssilla opit suomen kielen perusteet, toisin sanoen ymmärtämään, puhumaan, kirjoittamaan ja lukemaan suomea arkisissa tilanteissa. Kurssi on suunnattu vasta-alkajille eikä ennakkotietoja vaadita. Opetuskielinä ovat ruotsi ja suomi. Kurssi järjestetään vain syyslukukautena.

  Kurssi käsittelee perustavanlaatuisia kieliopillisia rakenteita suomen kielessä. Saat kurssilla sekä teoreettista tietoa suomen kielestä että harjoitusta käytännön kielitaidossa. Kurssin pääpaino on valmiudessa keskustella, lukea ja kirjoittaa suomeksi tutuista aihealueista käyttäen perustavanlaatuista sanavarastoa ja soveltamalla perustavanlaatuisia kieliopillisia rakenteita.

  Jos haluat käydä kurssin puolivauhtisena, voit valita kurssin Finska som främmande språk I A, 15 hp syyslukukaudella ja jatkaa kurssille Finska som främmande språk I B, 15 hp.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska som främmande språk II, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga finska - egentligen? Se Johannes film om studier i finska!

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren i finska för mer information: studievagledare@finska.su.se.