Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk II

Kursen behandlar mer komplexa grammatiska strukturer i finskan och ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och utökad muntlig och skriftlig språkfärdighet samt fördjupad textförståelse. Du lär dig om samtida kulturella företeelser i Finland och i Sverige. Du får även en introduktion i finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur.

Kursen ges som heltidsstudier. Du som vill läsa på halvfart kan välja Finska som främmande språk II A, 15 hp och fortsätta med Finska som främmande språk II B, 15 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  Delkursen behandlar mer komplexa morfologiska och syntaktiska strukturer i finska. Till de morfologiska strukturerna som berörs hör exempelvis komparation och de s.k. participkonstruktionerna. Vidare studeras principerna för val av kasus för olika satsdelsfunktioner. Delkursen ger även översiktliga kunskaper om
  ordbildningen i finska.

  Finsk litteraturhistoria och skönlitteratur, 7,5 hp

  Delkursen behandlar finsk litteratur från medeltiden till våra dagar mot en kulturhistorisk bakgrund. Grundläggande litteraturvetenskapliga termer och begrepp gås igenom samtidigt som finsk skönlitteratur från 1850 till våra dagar diskuteras.

  Textförståelse med grammatik 2, 7,5 hp

  Delkursen behandlar finskspråkiga texter inom olika genrer som berör vardagliga ämnen, såsom familj, fritidsintressen, arbete, resor och aktuella händelser och de grammatiska strukturer som behövs för att kunna läsa och förstå mer komplexa texter på finska. Texterna läses, diskuteras och analyseras utifrån både innehållsmässigt och grammatiskt perspektiv.

  Muntlig språkfärdighet med kulturorientering, 3,5 hp

  Delkursens fokus ligger på att samtala om välbekanta ämnen som har anknytning till vardagslivet och aktuella händelser i Finland och i Sverige i sverigefinsk kontext.

  Skriftlig språkfärdighet, 4 hp

  På delkursen tränas skriftlig språkfärdighet genom att tillämpa mer komplexa grammatiska strukturer och ett utökat ordförråd. Delkursens fokus ligger på att ge färdighet i att kunna skriva sammanhängande texter om exempelvis olika kända ämnen inom eget intresseområde eller olika typer av beskrivningar av en händelse.

  Undervisning

  Undervisningen sker på svenska och finska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska som främmande språk II (271 Kb)

  Examination

  Språkkunskap 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Finsk litteraturhistoria och skönlitteratur, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen och en muntlig tentamen.

  Textförståelse med grammatik 2, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Muntlig språkfärdighet med kulturorientering, 3,5 hp

  Delkursen examineras genom en muntlig presentation samt en muntlig tentamen.

  Skriftlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (94 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Efter kursen

  Efter kursen kan du välja mellan Finska som främmande språk III, 30 hp och Finska som främmande språk - kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska