Finska som främmande språk II, 30 hp

Kursen ger dig fördjupad muntlig och skriftlig färdighet och textförståelse samt utökade teoretiska kunskaper om finska språket. På kursen behandlas vidare nutida kulturella företeelser i Finland. Du får även en introduktion i finsk litteraturhistoria och läser finsk skönlitteratur i svensk översättning.

För fullständig kursinformation se aktuell kursplan.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen