Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska som främmande språk - kandidatkurs

På kursen övas skriftlig språkfärdighet avseende olika texttyper. Du får kunskaper om finska språkets utveckling och varieteter (bl. a. dialekter) i och utanför Finland. På kursen behandlas teorier och modeller både inom finsk språk- och litteraturvetenskap. Vidare ingår både litteraturhistoriska studier i och läsning av finlandssvensk och sverigefinsk litteraturhistoria och folkdiktningen i Finland. Du skriver även ett examensarbete för kandidatexamen.

För fullständig kursinformation se aktuell kursplan.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.