Finska, Läs- och skrivundervisning för finskspråkiga, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen vänder sig både till studenter som har för avsikt att arbeta eller redan arbetar som modersmålslärare i finska och studenter som är allmänt intresserade av hur man kan undervisa barn och vuxna att läsa och skriva finska. Kursens fokus ligger på att ge grundläggande metod- och ämneskunskaper.

Kursen förutsätter muntlig och skriftlig färdighet i finska då undervisningen ges på finska och syftar till att ge de studerande både teoretiska och praktiska kunskaper. Studerande ges färdighet i att analysera elevers skriv- och läsförmåga genom olika typer av kommunikativa och skriftliga övningar samtidigt som de får kunskaper om forskning inom läs- och skrivundervisning.

Olika elevers olika inlärningsstilar samt olika läs- och skrivsvårigheter belyses. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön.

Undervisning och examination sker på finska.

Om ämnet: Finska

Finska

Finskan utgör ett levande inslag i många svenskars närmiljö, som ett nationellt minoritetsspråk och ett grannspråk. Kunskaper i finska är en bra och efterfrågad merit både när det gäller arbete inom den offentliga och den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn har finskan fått allt större utrymme i och med den nya lagstiftningen gällande minoritetsspråk. Inom näringslivet hör Finland till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga ökar genom finländsk företagsetablering och svenskfinskt företagssamarbete. Utöver detta skapar det utvidgade nordiska samarbetet arbetstillfällen för finsktalande.

Vid avdelningen för finska kan du studera finska som främmande språk eller som student med förkunskaper i finska. Som nybörjare får du möta ett lingvistiskt intressant språk och lära dig grunderna i både talad och skriven finska. Har du redan förkunskaper får du bekanta dig med tal och skriftspråket i flera varianter och fördjupa dig i den finska litteraturen. Som finskstuderande på vår avdelning kommer du dessutom att få kännedom om Finlands historia och samhällsutveckling, samt om den sverigefinska kulturen och kontexten.

ARBETSMARKNAD Några läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar medan andra väljer språket som ett komplement till en annan utbildning såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi. Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär: att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.