Finska, Litteraturen från 1905 till 1939, 7,5 hp

Om utbildningen

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om den finska litteraturens historia och utveckling inhämtad genom studier av relevanta litteraturvetenskapliga och -historiska framställningar. Periodens centrala skönlitteratur - vilken du förväntas vara förtrogen med - belyses härtill genom läsning av monografier (inkl. avhandlingar) och artiklar.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av följande delkurser: 1 Litteraturen från 1905 till 1939, 7,5 hp. Undervisnignen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen