Finska, Semantik och pragmatik, 7,5 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om moderna semantiska och pragmatiska teorier samt deras tillämpningar inom fennistiken.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av följande delkurser: 1 Semantik och pragmatik, 7,5 hp. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen