Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska I A

 • 15 hp

En kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper i finska! På kursen behandlas finskans struktur och du får träning i muntlig kommunikation. Du utökar också ditt ordförråd och får en ökad språkig säkerhet. Kursen ges på deltid på höstterminen.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under hösten 2020

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under höstterminen 2020. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter på bibliotek. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Kursen vänder sig till dig som har både muntliga och skriftliga förkunskaper i finska. På kursen får du grundläggande teoretiska kunskaper om finska språket samtidigt som du tränar språkfärdighet genom muntliga övningar. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön och undervisningen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Undervisningen sker på finska. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet kan du rådgöra med studierektorn eller studievägledaren på avdelningen för finska.

Du som vill läsa kursen som heltidsstudier kan välja Finska I, 30 hp på höstterminen.

Intresserad av att studera till lärare i finska? Då kan du välja kursen Finska för modersmålslärare I A, 15 hp! På Finska för modersmålslärare I får du en delkurs i språkdidaktik. I övrigt samläser kurserna.

Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

OBS. Webbaserad undervisning under höstterminen 2020 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt även under höstterminen 2020. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Salstentorna kommer att i möjligaste mån ordnas på campus i Frescati. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  På kursen studeras de grundläggande strukturerna i finska med hjälp av språkvetenskapliga termer och begrepp. Kursen tar upp finskans ljudsystem, viktiga ljudförändringar samt böjning av nomen och verb, men också satsbyggnadens grunder. Kursen syfter att förmedla kännedom om grundläggande språkvetenskaplig koncept och terminologi som tillämpas i analys av finskans språkdrag i språkligt material. Kursen kommer också att belysa dessa språkdrag från ett kontrastivt (svenskt-finskt) perspektiv.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Kursen behandlar frågor kring muntlig kommunikation från olika perspektiv. Fokus ligger på hur man planerar, strukturerar och genomför muntliga presentationer av varierande slag och kan t.ex. hantera stressymptom. Centralt är också kunskapen om hur feedback formas och används i utvecklandet av muntliga färdigheter. Kursen tar även upp finska talspråkets särdrag och kulturella aspekter gällande kommunikation och muntlig framställning. Innehållet anknyts till sverigefinsk och finsk kontext.

  Undervisning

  Undervisningen sker på finska.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar och (grupp)övningar. Närvaro på Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp är obligatorisk.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska I (619 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen samt en salstentamen. Inga hjälpmedel är tillåtna i salstentan.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre individuella muntliga redovisningar samt tre gruppövningar inom undervisningen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Våra kurser i finska lämpar sig väl även för vidareutbildning.

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssi sinulle, joka haluat syventää taitojasi suomen kielessä! Kurssilla käsitellään suomen kielen rakennetta, kartutetaan sanavarastoa ja harjoitellaan suullista viestintää. Kurssilla saat perustavanlaatuista teoreettista tietoa suomen kielestä samalla kun kielitaitosi kehittyy. Kurssin sisältö suhteutetaan suomen kielen kehitykseen ja käyttöön ruotsinsuomalaisessa kontekstissa.

  Kurssi on suunnattu sellaisille opiskelijoille, jotka osaavat jo suomea. Opetus ja tentit ovat suomeksi. Voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos olet epävarma kielitaidostasi.

  Jos haluat käydä kurssin täysivauhtisena, voit valita kurssin Finska I, 30 hp, joka menee syyslukukautena.

  Haluatko suomen kielen opettajaksi? Voit siinä tapauksessa valita tämän kurssin sijaan kurssin Finska för modersmålslärare I A, 15 hp! Kurssilla Finska för modersmålslärare I on yksi osakurssi kielididaktiikkaa. Muuten opetus on yhteistä molemmilla kursseilla.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska I B, 15 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga finska - egentligen? Se Johannes film om studier i finska!

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@finska.su.se.