Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska I A

En kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper i finska! På kursen behandlas finskans struktur och du får träning i muntlig kommunikation. Du utökar också ditt ordförråd och får en ökad språklig säkerhet. Kursen ges på deltid på höstterminen.

Studenter på bibliotek. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Kursen vänder sig till dig som har både muntliga och skriftliga förkunskaper i finska. På kursen får du grundläggande teoretiska kunskaper om finska språket samtidigt som du tränar språkfärdighet genom muntliga övningar. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön och undervisningen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Undervisningen sker på finska. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet kan du rådgöra med studierektorn eller studievägledaren på avdelningen för finska.

Du som vill läsa kursen som heltidsstudier kan välja Finska I, 30 hp på höstterminen.

Intresserad av att studera till lärare i finska? Då kan du välja kursen Finska för modersmålslärare I A, 15 hp! På Finska för modersmålslärare I får du en delkurs i språkdidaktik. I övrigt samläser kurserna.

Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  På kursen studeras de grundläggande strukturerna i finska med hjälp av språkvetenskapliga termer och begrepp. Kursen tar upp finskans ljudsystem, viktiga ljudförändringar samt böjning av nomen och verb, men också satsbyggnadens grunder. Kursen syfter att förmedla kännedom om grundläggande språkvetenskaplig koncept och terminologi som tillämpas i analys av finskans språkdrag i språkligt material. Kursen kommer också att belysa dessa språkdrag från ett kontrastivt (svenskt-finskt) perspektiv.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Kursen behandlar frågor kring muntlig kommunikation från olika perspektiv. Fokus ligger på hur man planerar, strukturerar och genomför muntliga presentationer av varierande slag och kan t.ex. hantera stressymptom. Centralt är också kunskapen om hur feedback formas och används i utvecklandet av muntliga färdigheter. Kursen tar även upp finska talspråkets särdrag och kulturella aspekter gällande kommunikation och muntlig framställning. Innehållet anknyts till sverigefinsk och finsk kontext.

  Undervisning

  Undervisningen sker på finska.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar och (grupp)övningar. Närvaro på Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp är obligatorisk.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska I A (383 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen samt en salstentamen. Inga hjälpmedel är tillåtna i salstentan.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre individuella muntliga redovisningar samt tre gruppövningar inom undervisningen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (94 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Våra kurser i finska lämpar sig väl även för vidareutbildning.

  Intresserad av att bli översättare?

  Om du är intresserad av att bli översättare till eller från finska kan du antingen läsa programmet Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska eller läsa programmets kurser som fristående. Man kan få samma examen genom att först läsa 60 hp finska (Finska I och Finska II, eller alternativt motsvarande kurser på halvfart: Finska I A och I B samt Finska II A och II B), därefter anmäla sig till kursen Översättning I och fortsätta hela vägen till kandidatexamen.

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssi sinulle, joka haluat syventää taitojasi suomen kielessä! Kurssilla käsitellään suomen kielen rakennetta, kartutetaan sanavarastoa ja harjoitellaan suullista viestintää. Kurssilla saat perustavanlaatuista teoreettista tietoa suomen kielestä samalla kun kielitaitosi kehittyy. Kurssin sisältö suhteutetaan suomen kielen kehitykseen ja käyttöön ruotsinsuomalaisessa kontekstissa.

  Kurssi on suunnattu sellaisille opiskelijoille, jotka osaavat jo suomea. Opetus ja tentit ovat suomeksi. Voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos olet epävarma kielitaidostasi.

  Jos haluat käydä kurssin täysivauhtisena, voit valita kurssin Finska I, 30 hp, joka menee syyslukukautena.

  Haluatko suomen kielen opettajaksi? Voit siinä tapauksessa valita tämän kurssin sijaan kurssin Finska för modersmålslärare I A, 15 hp! Kurssilla Finska för modersmålslärare I on yksi osakurssi kielididaktiikkaa. Muuten opetus on yhteistä molemmilla kursseilla.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska I B, 15 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska