Finska II, 30 hp

Om kursen

Kursen ger dig fördjupad muntlig och skriftlig färdighet och textförståelse samt utökade teoretiska kunskaper om finska språket. Kunskaper om nutida kulturella företeelser i Finland diskuteras. Vidare behandlas finsk litteratur från medeltiden till våra dagar mot en kulturhistorisk bakgrund. Du läser finsk skönlitteratur och får kunskaper om finska språkets utveckling och varieteter (bl. a. dialekter) i och utanför Finland.

För fullständig kursinformation se aktuell kursplan.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen