Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska för modersmålslärare I A

 • 15 hp

Vill du bli lärare i finska? Här är kursen för dig! På kursen behandlas finskans struktur och du tränar muntlig kommunikation i olika sammanhang. Du utökar även ditt ordförråd. Alla kursens delar innehåller kontrastiva och didaktiska inslag. Kursen ges både som en distanskurs och som en kvällskurs på halvfart.

Studenter på campus. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Kursen behandlar de grundläggande teoretiska och praktiska ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen som modersmålslärare. Studenterna förväntas ha förkunskaper i finska eftersom undervisnings- och examinationsspråket är finska.

Under kursen behandlas de grundläggande strukturerna i såväl finsk grammatik som fonetik. De teoretiska kunskaperna tillämpas i praktiken genom grundläggande språkliga analyser. Alla kursdelar innehåller även kontrastiva och didaktiska inslag. På kursen får du träning i muntlig kommunikation och får en ökad språklig säkerhet. Båda delkurserna innehåller även kontrastiva och didaktiska inslag. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön. Kursen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Undervisningen sker på finska. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet kan du rådgöra med studierektorn eller studievägledaren på avdelningen för finska.

Du som vill läsa kursen som heltidsstudier kan välja kursen Finska för modersmålslärare I, 30 hp som ges på höstterminen.

Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  På delkursen studeras de grundläggande strukturerna i finska med hjälp av språkvetenskapliga termer och begrepp. Delkursen tar upp finskans ljudsystem, viktiga ljudförändringar samt böjning av nomen och verb, men också satsbyggnadens grunder. Delkursen syftar att förmedla kännedom om grundläggande språkvetenskaplig koncept och terminologi som tillämpas i analys av finskans språkdrag i språkligt material. Språkdragen belyses även från ett kontrastivt (svenskt-finskt) perspektiv.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen behandlar frågor kring muntlig kommunikation från olika perspektiv. Genom teoretisk kunskap och praktisk övning belyses muntlig kommunikation på finska i några grundläggande muntliga genrer inom offentligt och privat språkbruk. Du får även en ökad språkiglig säkerhet. Fokus ligger på hur man planerar, strukturerar och genomför muntliga presentationer av varierande slag och kan t.ex. hantera stressymptom. Centralt är också kunskapen om hur feedback formas och används i utvecklandet av muntliga färdigheter. Delkursen tar även upp finska talspråkets särdrag och kulturella aspekter gällande kommunikation och muntlig framställning. Innehållet anknyts till sverigefinsk och finsk kontext.

  Undervisning

  Undervisningen sker på finska.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar och (grupp)övningar. Närvaro på Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp är obligatorisk.

  Distanskursen består av (virtuella och inspelade) föreläsningar och seminarier, självständiga uppgifter och virtuella gruppdiskussioner. Undervisningen sker främst på Stockholms universitets lärplattform Athena och i e-mötestjänsten
  Zoom. Viss undervisning kräver närvaro via Zoom. Kursen kan alltså inte avklaras helt och hållet i egen takt. Undervisningstillfällen som kräver närvaro är på kvällstid. En salstentamen (på kvällstid eller på helgen) görs vid Stockholms universitet.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska för modersmålslärare I A (595 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Språkkunskap 1, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen samt en salstentamen. Inga hjälpmedel är tillåtna i salstentan. Även på distanskursen sker salstentan på campus i Stockholm.

  Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom tre individuella muntliga redovisningar samt tre gruppövningar inom undervisningen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Våra kurser i finska lämpar sig väl även för vidareutbildning.

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssi sinulle, joka haluat suomen kielen opettajaksi! Kurssilla käsitellään suomen kielen rakennetta, kartutetaan sanavarastoa ja harjoitellaan suullista viestintää. Kurssilla saat perustavanlaatuista teoreettista tietoa suomen kielestä. Didaktiikka kulkee punaisena lankana molemmilla kurssin osilla. Myös ruotsin kielen ja suomen kielen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä käsitellään. Kurssin sisältö suhteutetaan
  suomen kielen kehitykseen ja käyttöön ruotsinsuomalaisessa kontekstissa.

  Kurssi on suunnattu sellaisille opiskelijoille, jotka osaavat jo suomea. Opetus ja tentit ovat suomeksi. Voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos olet epävarma kielitaidostasi.

  Kurssi järjestetään sekä kontaktiopetuksena että etäkurssina syksyllä 2020. Jos haluat käydä kurssin täysivauhtisena, voit valita kurssin Finska för modersmålslärare I, 30 hp, joka menee syyslukukaudella.

  Etäkurssilla on (virtuaalisia ja videoituja) luentoja, itsenäisiä tehtäviä ja virtuaalisia ryhmäkeskusteluja. Opetus tapahtuu pääasiassa yliopiston oppimisalusta Athenan ja verkkokokousjärjestelmä Zoomin kautta. Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen Zoomin avulla on pakollista osassa kurssia. Kurssia ei siis voi suorittaa kokonaisuudessaan omaan tahtiin. Pakollinen opetus on iltaaikaan. Myös yksi salitentti pitää tulla suorittamaan Tukholmaan (ilta-aikaan tai viikonloppuna).

  Efter kursen

  Finska för modersmålslärare I B, 15 hp är nästa kurs i progressionen.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga finska - egentligen? Se Johannes film om studier i finska!

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@finska.su.se.