Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska för modersmålslärare I B

Vill du bli lärare i finska? Här är kursen för dig! På kursen läser man texter i olika genrer och tränar skriftlig kommunikation. Kursen innehåller även en delkurs med språkdidaktik.

Kursen behandlar de grundläggande teoretiska och praktiska ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen som modersmålslärare. Studenterna förväntas ha förkunskaper i finska eftersom undervisnings- och examinationsspråket är finska.

Den skriftliga färdigheten tränas och utvecklas både genom skrivövningar inom olika genrer och genom övningar i finsk och sverigefinsk text- och språkvård. Vidare studeras och diskuteras olika språkdidaktiska aspekter i ett flerspråkighetsperspektiv. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön. Kursen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Undervisningen sker på finska. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet kan du rådgöra med studierektorn eller studievägledaren på avdelningen för finska.

Du som vill läsa kursen som heltidsstudier kan välja Finska för modersmålslärare I, 30 hp på höstterminen.

Du hittar information om kursen på finska under "Mer information". / Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

OBS. Webbaserad undervisning under våren och hösten 2021

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vår- och höstterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  På delkursen studeras och övas olika grundläggande textgenrer. Centrala begrepp inom argumentationsanalys och retorik behandlas och de utmärkande dragen och normerna för olika textgenrer diskuteras. Textgenrerna diskuteras vidare ur ett didaktiskt perspektiv med särskild hänsyn till den sverigefinska kontexten. De teoretiska kunskaperna tillämpas genom analys och framställning av genretypiska texter. Skillnader mellan tal- och skriftspråk i finskan diskuteras och rekommendationer i finsk och sverigefinsk språkvård studeras.

  Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

  Delkursen utvecklar studenternas medvetenhet om rollen som modersmålslärare i ett nationellt minoritetsspråk och den roll kön/genus, socialgrupp/klass och etnicitet spelar för en persons identiteter. I delkursen ingår också en orientering om flerspråkiga elevers lärandeprocesser. Grundläggande funktioner för språk, språklig variation och normer för språkanvändning i olika sociala sammanhang diskuteras ur ett språkdidaktiskt perspektiv. Till det språkdidaktiska perspektivet hör också en orientering om och en kritisk diskussion av flerspråkighet och utbildning. Möjliga organisations- och utbildningsformer diskuteras i förhållande till gällande styrdokument.

  Undervisning

  Undervisningen sker på finska.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska för modersmålslärare I B (268 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen. Inga hjälpmedel är tillåtna i salstentan.

  Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen. 

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (140 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Våra kurser i finska lämpar sig väl även för vidareutbildning.

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssi sinulle, joka haluat suomen kielen opettajaksi! Kurssilla luetaan esimerkkejä eri tyylilajeista, kartutetaan sanavarastoa ja harjoitellaan kirjallista viestintää. Kurssin sisältö suhteutetaan suomen kielen käyttöön ja kehitykseen ruotsinsuomalaisessa kontekstissa. Didaktiikka kulkee punaisena lankana kaikilla kurssin osilla. Myös ruotsin kielen ja suomen kielen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä käsitellään.

  Kurssi on suunnattu sellaisille opiskelijoille, jotka osaavat jo suomea. Opetus ja tentit ovat suomeksi. Voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos olet epävarma kielitaidostasi.

  Jos haluat käydä kurssin kokovauhtisena, voit valita kurssin Finska för modersmålslärare I, 30 hp syyslukukautena.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska för modersmålslärare II A, 15 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga finska?

   Hur är det att plugga finska - egentligen? Se Johannes film om studier i finska!


   

  Bli inte rädd om det är mycket information på en föreläsning. Låt det sjunka in, och repetera. Det sätter sig!

  Se fler tips från tidigare studenter till nya

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, finska