Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska för modersmålslärare I B

Vill du bli lärare i finska? Här är kursen för dig! På kursen läser man texter i olika genrer och tränar skriftlig kommunikation. Kursen innehåller även en delkurs med spårkdidaktik.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under våren

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar de grundläggande teoretiska och praktiska ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen som modersmålslärare. Studenterna förväntas ha förkunskaper i finska eftersom undervisnings- och examinationsspråket är finska.

Den skriftliga färdigheten tränas och utvecklas både genom skrivövningar inom olika genrer och genom övningar i finsk och sverigefinsk text- och språkvård. Vidare studeras och diskuteras olika språkdidaktiska aspekter i ett flerspråkighetsperspektiv. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön. Kursen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Undervisningen sker på finska. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet kan du rådgöra med studierektorn eller studievägledaren på avdelningen för finska.

Du som vill läsa kursen som heltidsstudier kan välja Finska för modersmålslärare I, 30 hp på höstterminen.

Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

OBS. Webbaserad undervisning under vårterminen 2021 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vårterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt under vårterminen. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  På delkursen studeras olika grundläggande textgenrer och deras utmärkande drag. De teoretiska kunskaperna tillämpas i praktiken genom analys och framställning av genretypiska texter. Textgenrerna diskuteras även ur ett didaktiskt perspektiv med särskilt fokus på den sverigefinska kontexten. Syftet med kursen är att utveckla den skriftliga färdigheten i finska både genom övningar i textvård och genom framställning av egna texter. Under delkursen diskuteras vidare aspekter i språkvården utifrån en sverigefinsk kontext. 

  Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

  Under kursdelen utvecklas studenternas medvetenhet om rollen som modersmålslärare i ett nationellt minoritetsspråk och den roll kön/genus, socialgrupp/klass och etnicitet spelar för en persons identiteter. I kursen ingår också en orientering om hur flerspråkiga elever lär sig. Grundläggande funktioner för språk, språklig variation och normer för språkanvändning i olika sociala sammanhang diskuteras ur ett språkdidaktiskt perspektiv. Till det språkdidaktiska perspektivet hör också en orientering om och en kritisk diskussion av flerspråkighet och utbildning. Möjliga organisations- och utbildningsformer diskuteras i förhållande till gällande styrdokument.

  Undervisning

  Undervisningen sker på finska.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt olika övningar både självständigt och i grupp.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska för modersmålslärare I B (577 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter i utvalda textgenrer samt en salstentamen. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriskt inslag i kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna i salstentan.

  Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom muntlig redovisning inom seminarierna samt en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen. 

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Kunskaper i finska är en efterfrågad merit i arbetslivet. Inom bland annat kommuner har finskan fått allt större utrymme i och med finskans status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Finland hör till Sveriges största handelspartners och behovet av finskkunniga inom näringslivet är stort.

  Många läser finska på universitetet för att bli lärare, översättare eller tolkar. Andra väljer språket som ett komplement till en utbildning i ett annat ämne såsom journalistik, statsvetenskap eller ekonomi.

  Kunskaper i finska är viktiga både för en nationell och en internationell karriär – att komplettera med finska ger dig ett försprång vad du än arbetar med.

  Våra kurser i finska lämpar sig väl även för vidareutbildning.

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssi sinulle, joka haluat suomen kielen opettajaksi! Kurssilla luetaan esimerkkejä eri tyylilajeista, kartutetaan sanavarastoa ja harjoitellaan kirjallista viestintää. Kurssin sisältö suhteutetaan suomen kielen käyttöön ja kehitykseen ruotsinsuomalaisessa kontekstissa. Didaktiikka kulkee punaisena lankana kaikilla kurssin osilla. Myös ruotsin kielen ja suomen kielen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä käsitellään.

  Kurssi on suunnattu sellaisille opiskelijoille, jotka osaavat jo suomea. Opetus ja tentit ovat suomeksi. Voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos olet epävarma kielitaidostasi.

  Jos haluat käydä kurssin kokovauhtisena, voit valita kurssin Finska för modersmålslärare I, 30 hp syyslukukautena.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progression är Finska för modersmålslärare II A, 15 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga finska - egentligen? Se Johannes film om studier i finska!

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@finska.su.se.