Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska för modersmålslärare I B

  • 15 hp

De grundläggande strukturerna i såväl finsk grammatik som fonetik behandlas och de teoretiska kunskaperna tillämpas i praktiken genom grundläggande språkliga analyser. Alla kursdelarna innehåller även kontrastiva och didaktiska inslag. På kursen tränas och utvecklas såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Den

skriftliga färdigheten tränas och utvecklas dels genom skrivövningar inom olika genrer dels genom övningar i finsk och sverigefinsk text- och språkvård. Vidare studeras och diskuteras olika språkdidaktiska aspekter i ett

flerspråkighetsperspektiv. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön. Kursen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.