Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska, Litteraturen fram till 1905

Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om den finska litteraturens historia och utveckling inhämtad genom studier av relevanta litteraturvetenskapliga och -historiska framställningar.

Kursen kan läsas både som en fristående kurs och som en del av Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur eller Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska. Kursen ges på höstterminen.

OBS. Webbaserad undervisning under vårterminen 2021 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vårterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt under vårterminen. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Litteraturvetenskap och litteratur fram till 1905, 5 hp

  Delkursen behandlar finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur fram till 1905 utifrån moderna litteraturvetenskapliga teorier.

  Skönlitteratur fram till 1905, 2,5 hp

  I delkursen analyseras finsk skönlitteratur fram till 1905 med hjälp av moderna litteraturvetenskapliga teorier.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier eller egen inläsning och handledning. Undervisningen sker på finska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning För kursen Finska, Litteraturen fram till 1905 (320 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Litteraturvetenskap och litteratur fram till 1905, 5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Skönlitteratur fram till 1905, 2,5 hp

  Delkursen examineras genom ett individuellt muntligt prov med examinator.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren i finska för mer information: studievagledare@finska.su.se.