Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska, Litteraturen efter 1939

Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om den finska litteraturens historia och utveckling inhämtad genom studier av relevanta litteraturvetenskapliga och -historiska framställningar.

Periodens centrala skönlitteratur belyses genom läsning av monografier (inklusive avhandlingar) och artiklar.

Kursen kan läsas både som en fristående kurs och som en del av Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur eller Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska. Kursen ges på vårterminen.

OBS. Webbaserad undervisning under våren och hösten 2021

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vår- och höstterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Litteraturvetenskap och litteratur efter 1939, 5 hp

  Delkursen behandlar finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur efter 1939 utifrån moderna litteraturvetenskapliga teorier. Litteraturen läses ur en genreanalytisk synvinkel och dess särdrag beaktas i en litteraturhistorisk kontext.

  Skönlitteratur efter 1939, 2,5 hp

  På delkursen analyseras finsk skönlitteratur efter 1939 med hjälp av aktuella litteraturvetenskapliga teorier

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier eller egen inläsning och handledning. Undervisningen sker på finska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska, Litteraturen efter 1939 (99 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Litteraturvetenskap och litteratur efter 1939, 5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Skönlitteratur efter 1939, 2,5 hp

  Delkursen examineras genom ett individuellt muntligt prov med examinator.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, finska