Go to this page on our english site

Finska, Fonologi och morfologi

  • 7,5 hp

Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om moderna fonologiska och morfologiska teorier med tillämpningar gjorda inom fennistiken.

I kursen kommer du att tillägna dig kunskaper om aktuella språkvetenskapliga teorier och begrepp om fonologi och morfologi. Under kursen kommer du att tillämpa dessa teorier och begrepp på finskans morfologiska och fonologiska särdrag och dess variation. Specifika fallstudier kan beröra t.ex. analys av morfologiska/fonologiska särdrag i specifika finska varieteter.

Kursen kan läsas både som en fristående kurs och som en del av Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska eller Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur. Kursen ges på vårterminen.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen