Finska, Sverigefinsk litteratur, 7,5 hp

Kursen behandlar sverigefinsk litteratur från 1970-talet till våra dagar. Den syftar till att ge en bild av hur den sverigefinska litteraturen har utvecklats under specifika historiska förhållanden och vilken roll den har spelat för sverigefinskheten. Litteraturhistorieskrivning och kanonbildning diskuteras och problematiseras. Förutom enskilda skönlitterära verk och författare uppmärksammas också den sverigefinska litteraturinstitutionens särdrag. Skönlitteraturen relateras även till fenomen inom teater och film.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen