Go to this page on our english site

Finska, Sverigefinsk litteratur

 • 7,5 hp

Kursen behandlar sverigefinsk litteratur från 1970-talet till våra dagar. Den syftar till att ge en bild av hur den sverigefinska litteraturen har utvecklats under specifika historiska förhållanden och vilken roll den har spelat för sverigefinskheten.

Litteraturhistorieskrivning och kanonbildning diskuteras och problematiseras under kursen. Förutom enskilda skönlitterära verk och författare uppmärksammas också den sverigefinska litteraturinstitutionens särdrag. Skönlitteraturen relateras även till fenomen inom teater och film.

Kursen ges på fyra lördagar på höstterminen. Undervisningen och examinationen är på svenska.

Löydät tietoa kurssista suomeksi kohdassa "Mer information".

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och (grupp)övningar.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska, Sverigefinsk litteratur (319 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en inlämningsuppgift i form av ett individuellt skriftligt projektarbete och en muntlig redovisning.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Tietoa kurssista suomeksi

  Kurssi Finska, Sverigefinsk litteratur, 7,5 hp käsittelee ruotsinsuomalaista kirjallisuutta 1970-luvulta nykypäivään. Kurssin tarkoituksena on antaa kuva ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kehityksestä ja sen merkityksestä ruotsinsuomalaisuudelle. Kirjallisuushistoriasta, kanonisaatiosta ja ruotsinsuomalaisen kirjallisuusinstituution ominaispiirteistä keskustellaan. Kaunokirjallisuuden ohella käsitellään ilmiöitä teatterin ja elokuvan aloilla.

  Ruotsiksi opetettavalla kurssilla on opetusta on neljänä lauantaina syksyllä 2020.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren i finska för mer information: studievagledare@finska.su.se.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen