Grundkurs i finansiering, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ges på engelska och behandlar grundläggande investeringsbedömning, enklare värdering av såväl företag som finansiella tillgångar som t ex aktier med hänsyn till värdet på pengar vid olika tidpunkter.

Kursen täcker även teman kring hållbarhet inom finansiering.

Denna kurs överlappar innehållsmässigt med Företagsekonomi I, kurspaket: Finansiering I.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen