Go to this page on our english site

Grundkurs i marknadsföring

  • 7,5 hp

Kursen syfte är att ge en bred introduktion till ämnet marknadsföring. Under kursen ges en föreläsningsserie som introducerar centrala begrepp och modeller samt samband mellan olika marknadsföringsmodeller och -teorier.

Föreläsningarna erbjuder även fördjupningar inom områden som är centrala för dagens marknadsförare som exempelvis marknadsstrategi, omvärldsbevakning, marknadsanalys, konsumentbeteende, varumärkesutveckling och hållbarhetsimplikationer av konsumtion.

Kursens lärandemål
Kursen syfte är att ge en bred introduktion till ämnet marknadsföring och de utmaningar som marknadsföring som ämnesdisciplin står inför. Konsumtionssamhällets karaktär och baksidor samt hållbarhetsöverväganden för att säkerställa kommande generationers möjligheter att konsumera är viktiga utgångspunkter för kursen.

Föreläsningsserien introducerar centrala begrepp, relevanta modeller och verktyg. Föreläsningarna erbjuder, förutom en genomgång av grundläggande teorier, fördjupningar inom områden som är centrala för dagens marknadsförare. Föreläsningarna tar upp trender, konsumentinsikt, marknadsstrategi, omvärldsbevakning, marknadsanalys, konsumentbeteende, varumärkesutveckling, hållbarhetstänkande och symbolisk interaktionism kopplat till marknadsföring.  

Kursen bygger på två synsätt: Marketing management och symbolisk interaktionism. I samband med föreläsningsserien behandlas dessa synsätt även i form av ett grupparbete där kunskaperna tillämpas och presenteras i form av ett projektarbete.

Kursens övergripande syfte är tillhandahålla en bred introduktion till marknadsföringens centrala synsätt, begrepp och modeller.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen