Grundkurs i redovisning, 7,5 hp

Om kursen

I denna kurs går vi igenom följande moment:

-Bokföringens grunder och bokslut;

-Lagstiftning och normbildning av betydelse för företags redovisning;

-Värdering av företags finansiella ställning samt bestämning av ett företags ekonomiska resultat;

-Etiska aspekter på redovisningen;

-Räkenskaps- och kassaflödesanalys.

Kursen överlappar innehållsmässigt med Företagsekonomi I, kurspaket: Redovisning I, 7,5 hp

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen