Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fastighetsinvesteringar, värdering och analys

Kursen fokuserar på att undersöka hur olika mål för fastighetsförvaltning, finansiering och värdering påverkar investerares beslutsfattande utifrån såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv.

Kursen kompletterar kunskaper inom grundläggande finansiering och bidrar till att utvidga studentens förståelse av finansiella marknader till att även innefatta fundamentala principer inom fastighetsinvesteringar, finansiering och värdering. Härmed innefattar kursen olika modeller för finansiering och värdering av kommersiella fastigheter och ger en förståelse under vilka förutsättningar och antaganden som dessa modeller kan användas. Studenterna ges även möjlighet till att praktiskt tillämpa olika värderingsmodeller baserade på information i värderingsutlåtanden av existerande fastigheter.

Det övergripande syftet med kursen är att undersöka hur olika mål för fastighetsförvaltning och värdering påverkar investerares beslutsfattande utifrån såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv.

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.

   

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuellt avslutande examinationsmoment.
  2. Case-uppgift.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kurskooedinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Li Malmström