Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fastighetsinvesteringar, värdering och analys

Kursen fokuserar på att undersöka hur olika mål för fastighetsförvaltning, finansiering och värdering påverkar investerares beslutsfattande utifrån såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv.