Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Strategisk ledning

I en värld av ökande globalisering där ekonomiska, politiska, sociala och tekniska områden blir allt mer dynamiska kan vi se att strategisk ledning har blivit mer betydelsefull och mångfacetterad för organisationer som konkurrerar på marknaden än tidigare.

Strategier är processer för att definiera mål samt ett medel för att styra mot att uppnå dessa mål i företag, myndigheter, eller icke-vinstdrivande organisationer. De lokala, nationella eller internationella spörsmål som organisationerna möter beroende på vilken kontext de verkar i är både mångsidig och utmanande och behovet av begrundande, analys och beslutsfattande anses utgöra grunderna i strategisk ledning. I denna kurs om strategisk ledning introduceras begreppet strategi samt utforskas de grundläggande principerna i det strategiska syftet, strategisk analys, affärs- och ledningsstrategier och strategiska förändringar i organisationer. Kursen syftar också till att ge studenterna en förståelse för samtida perspektiv på strategisk ledning.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS). Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:

  1. Individuellt avslutande examinationsmoment, MCQ-test.

  2. Kontinuerligt grupparbete - analys av fallstudie (2 sidor) och en kamratgranskning (1 sida) (seminarie 3).

  3. Kontinuerligt grupparbete - analys av valfri organisation (4 sidor) och muntlig presentation (20 min. presentation + 10 min. frågor) (seminarie 4 och 5).

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Krishna Venkitachalam