Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Industriell marknadsföring och försäljning

Kursen ger en överblick över de komplexa förhållanden som industriella marknadsförare ställs inför när de analyserar sina företagskunder, deras inköpsbehov och inköpsprocesser.

Studenterna ges sedan fördjupade kunskaper om relationshantering, beslutsprocesser, flödesekonomi, e-handel och relaterade ämnen. Den här
kursen ger således både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i strategisk marknadsföring av varor och tjänster i organisatoriska sammanhang.

Kursen strävar efter att behandla de flesta av följande ämnesområden:

 • Industriell marknadsföring
 • Organisationers köpbeteende
 • Kundrelationer och partnerskap
 • Segmentering av och inriktning på affärsmarknader
 • Företagsprodukter och tjänster
 • Flödesekonomi (supply chain management) och logistik
 • Prissättning och finansiering
 • Handelskommunikation och mässor
 • Försäljningsorganisering och ledning
 • Marknadsanalys och forskning
 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats (modell: 40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS) fördelar sig på följande vis:
  Lärarledda föreläsningar: 12 timmar.
  Lärarledda seminarier: 9 timmar.
  Grupparbeten: 39 timmar.
  Självstudier: 110 timmar.
  Examination: 30 timmar.
  Total arbetsinsats: 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.
   

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Examinationsmoment 1, muntlig presentation av grupparbete.
  2. Examinationsmoment 2, grupparbete (essä, case rapport).
  3. Individuellt avslutande examinationsmoment, huvudprojekt.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Nishant Kumar