Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationell marknadsföring

Kursen behandlar strategiska frågor rörande inträde på utländska marknader, marknadsföringsverksamhet och gränsöverskridande ledning.

Kursen börjar med att ta upp kulturella, politiska, juridiska, tekniska, ekonomiska och geografiska miljöer. Sedan behandlas strategiska frågor rörande inträde på utländska marknader, marknadsföringsverksamhet och gränsöverskridande ledning. Slutligen rustas deltagarna för att utveckla och implementera strategier för organisationer som har för avsikt att konkurrera på den globala marknaden.

Kursen behandlar de flesta av följande ämnesområden:

 • Politiska, ekonomiska, juridiska och tekniska miljöer
 • Geopolitiska regioner och tillväxtmarknader
 • Forskning, datakällor och screening av marknader
 • Kulturella frågor i samband med förhandlingar och inköp
 • Marknadsinträde – alternativ och eventualiteter
 • Beslut gällande produkter, tjänster, branding och förpackningar
 • Globala leveranskedjor, logistik och distributionskanaler
 • Tvärkulturell reklam och marknadsföringskommunikation
 • Prissättning, finansiering och köpkraft på olika marknader
 • Organisatorisk styrning och implementering av strategier
 • Etiska frågor inom inköp, ledning, kommunikation


 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråk är engelska.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Gruppuppgift (essä, case rapport).
  2. Muntlig presentation av gruppuppgiften.
  3. Individuellt avslutande examinationsmoment, huvudprojekt.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Astrid Moreno