Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Varumärkesstyrning och hållbara affärsmodeller

Kursen är utformad för att den studerande ska förstå och skapa strategier för varumärkesstyrning av hållbara affärsmodeller på basis av rigorös analys och kritiskt tänkande.

Det perspektiv som framhålls i kursen är företagets och/eller affärsområdets/ ledningsgruppens (Top Management Team/TMT). Strategiskt ledarskap av ledande befattningshavare betonas genom föreläsningar, diskussioner och case-övningar. Varumärkesperspektivet, centralt för varje framgångsrikt företag och affärsstrategi, genomsyrar samtliga element i alla hållbara varumärkesorienterade affärsmodeller.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS. Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Gruppbaserad case-rapport.
  2. Gruppbaserad skriftlig rapport och muntlig diskussion om litteraturen.
  3. Individuell skriftlig rapport.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Course coordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Head of course: Tony Apéria