Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagets samhällsansvar

Kursens syfte är att utveckla studenternas reflekterande kunskaper och kritisk förståelse för företagens samhällsansvar som ett koncept och praxis där företag och andra former av organisationer integrerar sociala och miljömässiga hänsynstaganden i sin verksamhet och i samspel med intressenter.

Kursen omfattar följande områden:

 • Teorier om företagens samhällsansvar som kommer från management, miljöledning, redovisning och andra områden inom samhällsvetenskapen
 • Framväxten och utvecklingen av företagens samhällsansvar
 • Metoder för att kritiskt och reflekterande analysera konceptuella grunder och praxis för företagens samhällsansvar i samtida företag och organisationer.

Kursens syfte är att utveckla studenternas reflekterande kunskaper och kritisk förståelse för företagens samhällsansvar som ett koncept och praxis där företag och andra former av organisationer integrerar sociala och miljömässiga ansvarstaganden i verksamheten och i samspel med olika intressenter.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS). Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationen för kursen kommer att vara kontinuerlig och genomförs under de olika kursaktiviteterna. Varje examinationsmoment vägs i förhållande till dess betydelse vid den slutgiltiga betygsättningen. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten kompletteras med en total kurspoäng som då översätts till slutbetyg för kursen.

  Kursen innehåller följande viktiga bedömningsuppgifter:

  1. Individuellt avslutande examinationsmoment, tentamen.

  2. Examinationsmoment 2, gruppuppgift.

  3. Aktivt deltagande och närvaro vid seminarierna.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Hans Rämö