Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Koncernredovisning och revision

Kursens övergripande syfte är att göra studenten förtrogen med den internationella koncernredovisningens innehåll, vilka principer den bygger på samt metodiken för dess upprättande.

Därutöver syftar kursen till att göra studenten förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner.


Kursen behandlar följande:

 • Metodik och principer för upprättande av årsredovisningar i koncerner
 • Värderings- och redovisningsteoretiska frågor vid upprättande och bedömning av koncernredovisning
 • Hur den teoretiska utgångspunkten påverkar den praktiska utformningen
 • Grunderna för lagstadgad revision samt hur denna tillämpas för koncerner
 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS). Undervisningsspråk är svenska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten samt en betydande andel självstudier.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Gruppuppgift i koncernrevision.
  3. Gruppuppgift i koncernredovisning.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Olga Golubeva