Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Aktuell redovisningsforskning

Kursens övergripande syfte är att utveckla studentens förmåga att konstruera forskningsproblem.

Kursen erbjuder en bas för studenten att kritiskt värdera principer och antaganden inom redovisningsforskning, och ger en introduktion till olika redovisningsfrågor inom följande forskningsområden:

 • Revision
 • Ekonomistyrning
 • Ekonomisk kommunikation
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Total arbetsinsats: 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Skriftliga gruppuppgifter samt närvaro och aktivt deltagande på seminarierna.
  2. En individuell kursessä.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  See reading list in the current syllabus.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Charlotta Bay