Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerad empirisk finansforskning

Kursen förser studenterna med modeller och forskningsmetoder som används inom empirisk finans.