Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Reflekterande praktik

Det övergripande syftet med kursen är att den studerande ska ges tillfälle att omsätta teoretiska kunskaper i professionella erfarenheter, för att därigenom berika sina övergripande kunskaper, färdigheter och förmågor inom det företagsekonomiska ämnesområdet.

Praktikkursen kan även tjäna som förberedelse för ett efterföljande examensarbete, där empiriska studier och datainsamlingar är av grundläggande betydelse.

Mer information om kursen hittar du på den engelska sidan

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.