Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerade forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursen är ett förberedande moment inför den förestående masteruppsatsen, och hjälper den studerande att utforma och genomföra ett empiriskt forskningsprojekt.

Kursen behandlar gängse principer och procedurer inom samhällsvetenskaplig metod och demonstrerar hur dessa metoder tillämpas i empirisk forskning.

Kursen fokuserar följande teman:

 • Problemformulering, forskningsdesign och forskningsprocessen
 • Datainsamling
 • Dataanalys

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning, fältarbete, kamratgranskning, samt en betydande andel självstudier.

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar, motsvarande 7,5 högskolepoäng.

  Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisningen sker på campus och online.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika läraktiviteter. Examinationsmomenten är viktade i relation till tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursplanen för kursen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Tommy Jensen