Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i redovisning med inriktning verksamhetsutveckling och styrning för masterexamen

Det övergripande syftet med detta masterexamensarbete är att studenten självständigt skall undersöka ett vetenskapligt problem inom ämnet företagsekonomi, samt försöka ge ett vetenskapligt bidrag till detta ämne byggd på användning av relevant teori och samhällsvetenskaplig metod.