Idégenerering, 7,5 hp

Om kursen

Att skapa en intressant affärsidé är inte slutet av processen, i själva verket är det bara början. Denna idé måste utvecklas till en affärsidé och en affärsmöjlighet genom både formella och informella metoder. Kursen ges på engelska. Under kursen utmanas du att identifiera områden med behov, att hitta och skapa affärsidéer och att utveckla affärsidéer och möjligheter. För att underlätta detta kommer det i kursen att läggas fram centrala verktyg i en serie föreläsningar, deltagarna får använda dessa i en serie seminarier, och dessutom använda en blandning av teoretisk analys och praktiska inriktade undervisningsmetoder.

Kursen kommer dessutom att behandla:

-     Kreativitet

-     Finna och/eller skapa affärsidéer

-     Identifiera målmarknader och målgrupper

-     Affärsmodellen

-     Selektering av affärsmöjligheter

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen