Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Finansiering av start-ups

Det primära syftet med denna kurs är att ge en förståelse av begrepp och de institutioner som är inblandade i finansiering av entreprenörsverksamhet. Kursen ges på engelska och behandlar centrala frågor som utmanar alla företagare: hur mycket pengar som kan och bör tas in, när ska kapitalet tas in och av vem, vad är en rimlig värdering av bolaget, och hur bör finansieringen struktureras. Det är dock inte enbart entreprenörens perspektiv, utan även investerarens som kommer att beröras. Under kursen kommer utmaningar i många olika stadier av företagets utveckling att undersökas, från såväl entreprenörens som investerarens perspektiv.

Kursen kommer att ge deltagarna praktiska insikter i ett antal frågor som rör finansiering av företag, såsom:

-     Värdering av affärsplaner

-     Ekonomisk analys och utvärdering av nyckeltal

-     Finansieringskällor

-     Värdering

-     Strukturering av avtal

-     Exit-möjligheter

Kursen kan inte läsas samma termin som kursen Förhandlingsteknik för start-ups.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.