Från idé till tjänsteföretagande - hälso- och sjukvård i förvandling, 7,5 hp

Om utbildningen

Fokus inom svensk innovationsutveckling har under de senaste åren skiftat från produkter och företag inom teknologi/industri till en växande tjänstebaserad sektor. Ett problem inom livsvetenskaperna är bristen på individer med förmågan att kombinera kunskap från hälso- och sjukvården med företagande och entreprenörskap. Med ökad medvetenhet om tjänsteutveckling i denna sektor, och kunskaper gällande innovationsprocessen och entreprenörskap, byggs en grund som möjliggör kommersialiserande av idéer. Med insikter, färdigheter och rätt verktyg kan idéer tillvaratas, vilka kan leda till värdefulla förändringar inom livsvetenskaperna och på sikt även förbättra människors hälsa.

Under kursen möter studenterna experter med varierande bakgrund. Olika entreprenörer presenterar sina specifika erfarenheter av att starta och driva tjänsteföretag inom livsvetenskaperna och gästföreläsare ger en bred orientering av akademiska upptäckter, nyföretagande, riskkapital och företagsutveckling inom hälso och sjukvård.

Om ämnet: Företagsekonomi

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra. En viktig del av utbildningen i ämnet handlar om ditt sätt att se på processer och företeelser omkring dig att du kan analysera, tolka och förändra samt har en mångsidig bild av din omvärld. Det handlar även om hur du ser på dig själv och din plats i samhället och världen vi vill att du ska reflektera och ifrågasätta med en etisk självmedvetenhet i centrum.

Rent konkret ger studier i företagsekonomi dig kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar, deras roll i samhället och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Du får lära dig hur man leder, organiserar, marknadsför, redovisar, finansierar och kommunicerar i företag och organisationer. Du får även kunskap om strategier för utvecklande av verksamheter och analys av företag och organisationer. De frågor som behandlas är användbara inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Vi på Företagsekonomiska institutionen har en bred definition av ämnet och försöker ständigt utmana rådande idéer och bredda vårt utbud av utbildningar. Vi erbjuder bland annat program inom reklam och PR samt företagsekonomi med statsvetenskap eller språk. Allt för att du som student ska vara väl förberedd för arbete på en marknad i ständig förändring som kräver flexibilitet, kreativitet och bred kunskap.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i ämnet företagsekonomi ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad, inom det privata näringslivet, den offentliga sektorn och ideella organisationer. Vanliga yrken för företagsekonomer är: marknadsförare, ekonomichef, personalchef, försäljningschef, revisor, controller, finansanalytiker, konsult och egen företagare.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Ekonomi och företagande

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är intresserad av hur finanskriser uppstår eller varför vissa ekonomier har växt snabbare än andra? Då är ekonomisk historia ett ämne för dig.

Vill du studera hur människors beslut påverkar samhället, då är nationalekonomi ditt ämne.

Utbildningsansvarig institution

Företagsekonomiska institutionen