Go to this page on our english site

Företagsekonomi II, kurspaket

 • 30 hp

I kurspaketet Företagsekonomi II läser du följande ämnen ekonomistyrning, finansiering, marknadsföring, organisation och management. Efter kursen behärskar du analysverktyg som krävs för mer avancerade arbetsuppgifter inom företagsekonomi.

Du får en bra grund för fortsatta med fördjupade studier i ämnet företagsekonomi. Kurspaketet Företagsekonomi II överlappar till viss del med kurspaketet Reklam och PR II.

 • Kursupplägg

  Kurserna i kurspaketet läses dagtid på heltid, 100%. Som antagen på kurspaketet måste du vid varje kursstart registrera dig på respektive kurs.

  Undervisning

  Undervisningen i delkurserna består av föreläsningar samt gruppövningar och/eller seminarier. För mer information se respektive kurs.

  Kurser

  Kurspaketet består av följande kurser:

  Redovisning ll, 7,5 hp   
  Marknadsföring ll, 7,5 hp 
  Finansiering ll, 7,5 hp
  Organisation ll, 7,5 hp  

  Examination

  I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuell skriftlig tentamina, hemtentamina samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive kurs.

  Från och med höstterminen 2016 gäller nya examenskrav.

  Följande kurser kan inte tas med i examen i företagsekonomi:

  • Marknadsföring II
  • Reklam & PR: Fortsättningskurs i marknadsföring
  • Organisation II
  • Reklam & PR: Fortsättningskurs i management

  Betygsättning

  Betyg ges på varje enskild kurs. Där betygsättning i respektive kurs anges enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg.

  Betygskriterier

  Betygskriterier fastställs för varje kurs av examinator och anges i skriftliga anvisningar som finns tillgängliga på respektive kurs hemsida inför kursstart.

 • Kontakt

  För mer information om kurspaketet Företagsekonomi ll, kontakta studievägledarna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen