Företagsekonomi II, kurspaket, 30 hp

Om kursen

Företagsekonomi II behandlar följande områden: ekonomistyrning, finansiering, marknadsföring, organisation/management. Efter kursen behärskar du analysverktyg som krävs för mer avancerade företagsekonomiska arbetsuppgifter. Samtidigt får du en bra grund för fortsatta, fördjupade studier i ämnet.

Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav, se: http://www.sbs.su.se/utbildning/examen/kandidatexamen/nya-examensregler-fr%C3%A5n-2016

(Företagsekonomi II överlappar till viss del med Reklam och Pr II, dessa kurser kan inte tas med i samma examen:

Företagsekonomi: Marknadsföring II och Reklam & PR: Fortsättningskurs i marknadsföring.

Företagsekonomi: Organisation II och Reklam & PR: Fortsättningskurs i management)

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen