Företagsekonomi I, kurspaket, 30 hp

Om kursen

Företagsekonomi I ger en helhetsbild av ämnet. Efter kursen kan du tillämpa företagsekonomiska analysmetoder inom kalkylering och redovisning. Du får också förståelse för hur organisationer styrs (management) samt agerar på marknaden.

Du läser fyra olika kurser: Organisation, Redovisning, Marknadsföring samt Finansiering. De lägger grund för fortsatta studier i ämnet. Kursen är också ett bra komplement till andra studier.

Företagsekonomi I överlappar helt med Introduction to Business Studies och till stor del med Reklam och Pr I.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen