Introduktion till studier i företagsekonomi, kurspaket, 30 hp

Om kursen

Introduktion till studier i företagsekonomi ger en helhetsbild av ämnet. Efter kursen kan du tillämpa företagsekonomiska analysmetoder inom kalkylering och redovisning. Du får också förståelse för hur organisationer styrs (management) samt agerar på marknaden.

Fyra olika kurser ingår: Principles of Marketing, Principles of Accounting, Principles of Finance och Principles of Management. De lägger grund för fortsatta studier i ämnet. Kurspaketet är också ett bra komplement till andra studier.

Introduktion till studier i företagsekonomi överlappar helt med Företagsekonomi I, kurserna kan inte tas med i samma examen.

Introduktion till studier i företagsekonomi överlappar också till stor del med Reklam och Pr I, dessa kurser kan inte tas med i samma examen:

Företagsekonomi: Organisation I och Reklam & PR: Grundläggande management.

Företagsekonomi: Redovisning I och Reklam & PR: Grundläggande redovisning.

Företagsekonomi: Marknadsföring I och Reklam & PR: Grundläggande marknadsföring

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen